• Art. 14. - Odroczenie te...
  29.03.2023
Obserwuj akt

Art. 14. powódź


Odroczenie terminu płatności należności z tytułu zwrotu udzielonej pomocy

1.
Organ udzielający pomocy, o której mowa w art. 12a środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, art. 26 zwrot kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, art. 26d zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnemu w pracy, art. 26e zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub art. 32 pomoc ze środków Funduszu dla prowadzącego zakład pracy chronionej ustawy o rehabilitacji, albo pomocy, o której mowa w art. 12 uchylony ustawy o rehabilitacji w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 lipca 2007 r., może odroczyć termin płatności należności z tytułu zwrotu udzielonej pomocy, jeżeli niemożność terminowego zwrotu pomocy jest skutkiem powodzi.
2.
Jeżeli naruszenie warunków umowy, na podstawie której udzielono pomocy określonej w ust. 1, nastąpiło na skutek powodzi, to organ udzielający pomocy może nie żądać zwrotu pomocy, pod warunkiem niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości, i kontynuować realizację umowy lub odroczyć termin płatności należności z tytułu zwrotu pomocy.
Art. 14. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...