• Art. 15. - Wystąpienie o...
  28.03.2023
Obserwuj akt

Art. 15. powódź


Wystąpienie o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podmioty zamierzające:
1)
wystąpić o pomoc, o której mowa w art. 11 przeznaczanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na cele związane ze skutkami powodzi, ust. 1,
2)
wykorzystać fundusz rehabilitacji w sposób określony w art. 12 przeznaczanie środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na cele związane ze skutkami powodzi, ust. 1, 3 i 4,
3)
wystąpić o umorzenie, o którym mowa w art. 13 umorzenie pożyczek przyznanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4)
wystąpić o odroczenie, o którym mowa w art. 14 odroczenie terminu płatności należności z tytułu zwrotu udzielonej pomocy, ust. 1
- są obowiązane odpowiednio złożyć wniosek albo wystąpić o zgodę do dysponenta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 1 stosowanie przepisów ustawy, ust. 2.
Art. 15. Wystąpienie o pomoc ze środków Państwowego Fundu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...