• Art. 47a. - Zwrot niewyk...
  29.03.2023
Obserwuj akt

Art. 47a. powódź


Zwrot niewykorzystanej kwoty pożyczki

1.
W przypadku niewykorzystania pożyczki w całości lub w części niewykorzystana kwota pożyczki podlega zwrotowi.
2.
Do rozliczenia pożyczki, o którym mowa w art. 46 obowiązek rozliczenia pożyczki przez przedsiębiorcę ust. 1, przedsiębiorca dołącza potwierdzenie dokonania wpłaty niewykorzystanej kwoty pożyczki na rachunek bankowy funduszu pożyczkowego. W przypadku niedołączenia tego potwierdzenia przepis art. 45 braki formalne wniosku o pożyczkę, umowa pożyczki, wypłata i zabezpieczenie pożyczki ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3.
Od niewykorzystanej kwoty pożyczki niezwróconej zgodnie z ust. 2 fundusz pożyczkowy nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetki są liczone od dnia zawarcia umowy pożyczki.
Art. 47a. Zwrot niewykorzystanej kwoty pożyczki - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...