• Art. 49. - Kontrola poni...
  01.04.2023
Obserwuj akt

Art. 49. powódź


Kontrola poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków

1.
W ramach kontroli, o której mowa w art. 47 umorzenie pożyczki udzielonej przedsiębiorcy ust. 2, przedsiębiorca jest obowiązany, na wniosek funduszu pożyczkowego, udostępnić dokumentację związaną z wykorzystaniem udzielonej pożyczki oraz umożliwić funduszowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia prawidłowości wykorzystania pożyczki.
2.
W przypadku:
1)
odmowy umożliwienia funduszowi pożyczkowemu przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1 – przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej pożyczki,
2)
nierozliczenia pożyczki w całości lub w części w terminie określonym w art. 46 obowiązek rozliczenia pożyczki przez przedsiębiorcę ust. 1 – przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu nierozliczonej kwoty pożyczki
– wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia zawarcia umowy pożyczki.
3.
W przypadku stwierdzenia w ramach kontroli przez fundusz pożyczkowy, że pożyczka lub jej część została wykorzystana niezgodnie z celem określonym w art. 41 pożyczka dla przedsiębiorców ust. 2, przedsiębiorca jest obowiązany do spłaty wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwoty pożyczki powiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia zawarcia umowy pożyczki.
4.
W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 44 wniosek przedsiębiorcy o udzielenie pożyczki ust. 2 pkt 2, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia zawarcia umowy pożyczki.
5.
Decyzja o odmowie umorzenia pożyczki w całości lub w części, o której mowa w art. 47 umorzenie pożyczki udzielonej przedsiębiorcy ust. 4a, stanowi podstawę do zwrotu lub spłaty przez przedsiębiorcę pożyczki lub jej części. Zwrotu pożyczki lub jej części przedsiębiorca dokonuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu tej decyzji.
Art. 49. Kontrola poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...