• Art. 53. - Kryteria wybo...
  29.03.2023
Obserwuj akt

Art. 53. powódź


Kryteria wyboru funduszu pożyczkowego

1.
Wybór funduszu pożyczkowego jest dokonywany na podstawie następujących kryteriów:
1)
doświadczenia w udzielaniu pożyczek;
2)
organizacji udzielania pożyczek;
3)
zasobów kadrowych przewidzianych do udzielania pożyczek;
4)
miejsca prowadzenia działalności statutowej przez fundusz pożyczkowy.
2.
Do oferty fundusz pożyczkowy dołącza:
1)
kopię sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok bilansowy;
2)
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego równoważnego rejestru;
3)
oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 52 pojęcie funduszu pożyczkowego ust. 1 pkt 1 i ust. 2.
3.
Minister właściwy do spraw gospodarki, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki, ogłasza wynik konkursu. Ogłoszenie zawiera listę funduszy pożyczkowych, które złożyły ofertę, wraz z danymi teleadresowymi. Odwołanie od wyniku konkursu nie przysługuje.
Art. 53. Kryteria wyboru funduszu pożyczkowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...