• Art. 10. - Forma przekaz...
  29.02.2024

Ustawa o timeshare

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2011.230.1370 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare

Obserwuj akt

Art. 10. timeshare


Forma przekazania informacji konsumentowi

1.
Informacje, o których mowa w art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy, dotyczące:
1)
umowy timeshare - przedsiębiorca przekazuje na standardowym formularzu informacyjnym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy;
2)
umowy o długoterminowy produkt wakacyjny - przedsiębiorca przekazuje na standardowym formularzu informacyjnym, którego wzór określa załącznik nr 2 do ustawy;
3)
umowy pośrednictwa w odsprzedaży - przedsiębiorca przekazuje na standardowym formularzu informacyjnym, którego wzór określa załącznik nr 3 do ustawy;
4)
umowy o uczestnictwo w systemie wymiany - przedsiębiorca przekazuje na standardowym formularzu informacyjnym, którego wzór określa załącznik nr 4 do ustawy.
2.
Przedsiębiorca jest obowiązany przekazać konsumentowi informacje, o których mowa w art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy, w odpowiednim czasie, umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy.
3.
Oferta zawarcia umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży lub umowy o uczestnictwo w systemie wymiany powinna zawierać informacje, o których mowa w art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy,
4.
Informacje, o których mowa w art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy, przedsiębiorca przekazuje nieodpłatnie, w sposób jasny i zrozumiały, na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji.
5.
Informacje, o których mowa w art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy, powinny być sporządzone, zgodnie z wyborem konsumenta, w języku urzędowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym ma on miejsce zamieszkania lub którego jest obywatelem. Jeżeli w państwie tym obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy, informacje powinny być sporządzone w jednym z tych języków, wybranym przez konsumenta. Informacje nie mogą być sporządzone w języku niebędącym językiem urzędowym Unii Europejskiej.
Art. 10. Forma przekazania informacji konsumentowi - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...