• Art. 25. - Prawo konsume...
  25.02.2024

Ustawa o timeshare

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2011.230.1370 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare

Obserwuj akt

Art. 25. timeshare


Prawo konsumenta odstąpienia od umowy

1.
Konsument ma prawo odstąpienia od umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży oraz umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub od dnia doręczenia dokumentu umowy, jeżeli dzień ten następuje po dniu jej zawarcia.
2.
Termin, o którym mowa w ust. 1, ulega wydłużeniu:
1)
o rok - w przypadku gdy w dniu zawarcia umowy lub doręczenia dokumentu umowy przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi, na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji, standardowego formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 18 informacje dla konsumentów jako integralna część umowy, ust. 2;
2)
o 3 miesiące - w przypadku gdy w dniu zawarcia umowy lub doręczenia dokumentu umowy przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi, na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji, w sposób określony w art. 10 forma przekazania informacji konsumentowi, ust. 1, wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy,
3.
W przypadku gdy przedsiębiorca przekazał konsumentowi:
1)
przed upływem roku od dnia zawarcia umowy lub doręczenia dokumentu umowy, na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji, standardowy formularz odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 18 informacje dla konsumentów jako integralna część umowy, ust. 2 - termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia jego otrzymania przez konsumenta;
2)
przed upływem 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub doręczenia dokumentu umowy, na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji, w sposób określony w art. 10 forma przekazania informacji konsumentowi, ust. 1, wszystkie informacje wymagane zgodnie z art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy, - termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia otrzymania tych informacji przez konsumenta.
Art. 25. Prawo konsumenta odstąpienia od umowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...