• Art. 30a. - Rozporządzen...
  21.04.2024

Ustawa o transporcie drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2022.0.2201 t.j. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Obserwuj akt

Art. 30a. trans. drog.


Rozporządzenie w sprawie certyfikatów

1.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
rodzaje certyfikatów, o których mowa w art. 30 zezwolenie zagraniczne na przewóz rzeczy i zasady podziału zezwoleń między przewoźnikami drogowymi, ust. 10, i terminy ich ważności;
2)
dokumenty, na podstawie których jest wydawany i wznawiany certyfikat;
3)
wzory certyfikatów.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu uwzględni w szczególności:
1)
wymagania dyrektywy 96/96/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep, zmienionej dyrektywą 1999/52/WE, dla celów rezolucji CEMT/CM (2001)9/Final;
2)
zakres niezbędnych danych umieszczonych w certyfikatach.
Art. 30a. Rozporządzenie w sprawie certyfikatów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...