• Art. 39. - Rozporządzeni...
  19.04.2024
Obserwuj akt

Art. 39. trans. drog.


Rozporządzenie w sprawie egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych

1.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
jednostki, o których mowa w art. 38 wyznaczenie jednostek, przy których działają komisje egzaminacyjne na certyfikat kompetencji zawodowych ust. 2;
2)
wymagania kwalifikacyjne dotyczące członków komisji egzaminacyjnej i tryb ustalania jej składu;
3)
rodzaje zabezpieczeń certyfikatu kompetencji zawodowych;
4)
tryb zwalniania z egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37 egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1)
potrzebę zapewnienia należytych warunków organizacyjno-technicznych do przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym;
2)
konieczność zapewnienia właściwych kwalifikacji członków komisji egzaminacyjnej, a także ich liczbę, która zapewni obiektywne przeprowadzenie egzaminu pisemnego;
3)
konieczność prawidłowego zabezpieczenia certyfikatów kompetencji zawodowych przed fałszowaniem;
4)
potrzebę zapewnienia ujednoliconych procedur zwalniania z egzaminu pisemnego.
Art. 39. Rozporządzenie w sprawie egzaminów na certyfikat... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 106
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...