• Art. 39f. - Dokumenty po...
  14.04.2024
Obserwuj akt

Art. 39f. trans. drog.


Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie przewozu drogowego

1.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a wymogi wobec kierowców wykonujących przewóz drogowy ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 39b2 kwalifikacja uzupełniająca ust. 1, jest wydane w:
1)
Rzeczypospolitej Polskiej z aktualnym wpisem kodu 95:
a) krajowe prawo jazdy albo
b) karta kwalifikacji kierowcy;
2)
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z aktualnym wpisem kodu 95:
a) krajowe prawo jazdy,
b) karta kwalifikacji kierowcy,
c) świadectwo kierowcy w zakresie przewozu drogowego rzeczy.
2.
Karta kwalifikacji kierowcy oraz prawo jazdy z wpisem kodu 95 wydane w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzają ponadto spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a wymogi wobec kierowców wykonujących przewóz drogowy ust. 1 pkt 3 i 4, w okresie ważności wpisu.
3.
Kierowca zamierzający wykonywać lub wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany uzyskać wpis potwierdzający spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a wymogi wobec kierowców wykonujących przewóz drogowy ust. 1 pkt 3 i 4 oraz odpowiednio w pkt 5 i 6 oraz art. 39b2 kwalifikacja uzupełniająca ust. 1, w:
1)
polskim krajowym prawie jazdy albo
2)
karcie kwalifikacji kierowcy, jeżeli nie jest możliwe wydanie krajowego prawa jazdy z wpisem potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji albo ukończenie odpowiedniego szkolenia okresowego.
4.
Zasady dokonywania wpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa art. 15 wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji albo szkolenia okresowego i art. 15a wydanie karty kwalifikacji kierowcy i dokonywanie w niej wpisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Art. 39f. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w z... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...