• Art. 47d. - Porozumienie...
  19.04.2024
Obserwuj akt

Art. 47d. trans. drog.


Porozumienie w sprawie dostosowania dworca do udzielania pomocy

1.
Minister właściwy do spraw transportu może zawrzeć z podmiotem zarządzającym dworcem spełniającym kryteria określone w art. 47b obowiązek dostosowania dworca do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym ust. 1 pkt 2, niebędącym:
1)
jednostką samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 47b obowiązek dostosowania dworca do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym ust. 1 pkt 1 lub
2)
właścicielem dworca, o którym mowa w art. 47c wniosek o wyznaczenie dworca jako udzielającego pomocy ust. 1, który wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w tym
przepisie
– porozumienie na podstawie którego podmiot zarządzający dworcem dostosuje ten dworzec do udzielania pomocy w terminie określonym w tym porozumieniu.
2.
Po dostosowaniu dworca, o którym mowa w ust. 1, do udzielania pomocy minister właściwy do spraw transportu wyznacza ten dworzec jako dworzec, w którym jest udzielana pomoc, poprzez jego zamieszczenie w wykazie, o którym mowa w art. 47g wykaz dworców wyznaczonych do udzielania pomocy.
Art. 47d. Porozumienie w sprawie dostosowania dworca do u... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...