• Art. 6. - Licencja na wy...
  19.04.2024
Obserwuj akt

Art. 6. trans. drog.


Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

1.
Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:
1)
spełnia wymagania określone w art. 5c warunki udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy ust. 1 pkt 1 i 5;
2)
przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz:
a) (uchylona)
b) nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 odpowiedzialność karna za ułatwianie, umożliwianie, nakłanianie do użycia środka lub substancji w celu osiągnięcia korzyści ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
c) (uchylona)
d) spełniają wymagania określone w art. 39a wymogi wobec kierowców wykonujących przewóz drogowy ust. 1 pkt 2‒4.
2.
(uchylony)
2a.
(uchylony)
2b.
(uchylony)
3.
(uchylony)
3a.
(uchylony)
3b.
(uchylony)
3c.
(uchylony)
4.
Licencja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na określony obszar obejmujący:
1)
gminę;
2)
gminy sąsiadujące - po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia;
3)
miasto stołeczne Warszawę.
5.
Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar, lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
Art. 6. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drog... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 404
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...