• Art. 76a. - Uprawnienia ...
  21.04.2024
Obserwuj akt

Art. 76a. trans. drog.


Uprawnienia kontrolne pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

1.
Uprawnienia inspektorów Inspekcji określone w ustawie, w art. 129a kontrola drogowa wykonywana przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przysługują również pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 76 wymogi wobec inspektora, szkolenie inspektorów, ust. 1.
2.
W czasie wykonywania zadań, o których mowa w art. 50 zadania Inspekcji Transportu Drogowego, do pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 55 uprawienia kontrolne inspektora ust. 1–1b i ust. 2 pkt 1, art. 56 uprawnienia inspektora do nakładania i pobierania kar pieniężnych, art. 57 użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej ust. 1 i 3, art. 69 umundurowanie i legitymacja służbowa inspektora Inspekcji ust. 1–3a, art 70–74, art. 89 kontrole drogowe ust. 1 i art. 93 decyzja o nałożeniu kary pieniężnej ust. 1.
3.
Decyzję o skierowaniu pracownika Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 76 wymogi wobec inspektora, szkolenie inspektorów, ust. 1 pkt 6, podejmuje Główny Inspektor Transportu Drogowego. W takim przypadku skierowanie na egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 76 wymogi wobec inspektora, szkolenie inspektorów, ust. 1 pkt 6, nie wymaga odbycia przez pracownika kursu specjalistycznego oraz praktyki w ramach tego kursu.
Art. 76a. Uprawnienia kontrolne pracowników Głównego Insp... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...