• Ustawa o ubezpieczeniu sp...
  22.04.2024

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2024

Dz.U.2024.0.90 t.j. - Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rozdział 8 Z.miany w przepisach obowiązujących

W Kodeksie postępowania cywilnego: (zmiany pominięto).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. poz. 267, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. poz. 268, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 98, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1989 r. poz. 137, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz. U. poz. 434): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. poz. 446 oraz z 1990 r. poz. 57 i poz. 323) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r. (Dz. U. poz. 90): (zmiany pominięto).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...