• Art. 15. ubezp. społ. cho...
  28.09.2023

Art. 15. ubezp. społ. chor.


Decyzja w sprawie jednorazowego odszkodowania

1.
Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji Zakładu.
2.
Decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia:
1)
otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej;
2)
wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.
3.
Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.
4.
Od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.
Art. 15. Decyzja w sprawie jednorazowego odszkodowania - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...