• Art. 37c. - Regulamin ko...
  27.02.2024

Art. 37c. ubezp. społ. chor.


Regulamin konkursu na dofinansowanie projektów

1.
Prezes Zakładu, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu, ustala regulamin konkursu.
2.
Regulamin konkursu określa w szczególności:
1)
rodzaj obszarów technicznych podlegających dofinansowaniu;
2)
termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu;
3)
wzór umowy o dofinansowanie;
4)
szczegółowe kryteria oceny merytorycznej projektu;
5)
kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w roku budżetowym, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie;
6)
maksymalną dopuszczalną kwotę dofinansowania projektu;
7)
sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu.
3.
Prezes Zakładu podaje do publicznej wiadomości, w szczególności przez zamieszczenie na stronie podmiotowej Zakładu w Biuletynie Informacji Publicznej, regulamin konkursu oraz jego zmiany, wraz z ich uzasadnieniem, oraz termin, od którego są stosowane.
Art. 37c. Regulamin konkursu na dofinansowanie projektów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...