• Art. 1. - Zakres regulac...
  23.03.2023
Obserwuj akt

Art. 1. udost. inf. gosp.


Zakres regulacji ustawy

1.
Ustawa określa zasady:
1)
udostępniania informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej;
2)
wymiany danych dotyczących wiarygodności płatniczej z instytucjami dysponującymi takimi danymi mającymi siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3)
tworzenia i działania biura informacji gospodarczej;
4)
ujawniania, przechowywania, aktualizacji i usuwania informacji gospodarczych;
5)
nadzoru nad biurem informacji gospodarczej.
2.
Informacje gospodarcze udostępnia się osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania.
3.
Przepisów ustawy nie stosuje się do udostępniania danych:
1)
pochodzących z publicznie dostępnych rejestrów lub zbiorów, z zastrzeżeniem art. 28 uprawnienie biura do otrzymywania danych;
2)
w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne.
Art. 1. Zakres regulacji ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...