• Art. 17. - Przekazanie i...
  28.03.2023
Obserwuj akt

Art. 17. udost. inf. gosp.


Przekazanie informacji gospodarczych przez podmiot wobec którego posłużono się podrobionym lub cudzym dokumentem

1.
Podmiot wobec którego posłużono się podrobionym lub cudzym dokumentem, w szczególności dokumentem potwierdzającym tożsamość lub zaświadczeniem o zatrudnieniu może przekazać do biura te informacje gospodarcze.
2.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może przekazać do biura wyłącznie informacje gospodarcze dotyczące:
1)
siebie - określone w art. 2 pojęcie informacji gospodarczych, ust. 1 pkt 1, 2 albo 3;
2)
dokumentu - określone w art. 2 pojęcie informacji gospodarczych, ust. 1 pkt 5.
3.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany poinformować osobę, której dokumentem tożsamości posłużono się, o zamiarze przekazania informacji gospodarczych o tym dokumencie do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
4.
Jeżeli przekazane informacje gospodarcze dotyczące:
1)
podmiotu, o którym mowa w ust. 1 - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 pojęcie informacji gospodarczych, ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a-c lub pkt 3 lit. d-f,
2)
dokumentu - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 pojęcie informacji gospodarczych, ust. 1 pkt 5 lit. a, b lub c oraz e
- biuro zwraca je podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, w celu uzupełnienia.
5.
Biuro nie przyjmuje informacji gospodarczej dotyczącej posłużenia się wobec podmiotu, o którym mowa w ust. 1:
1)
przekazanej niezgodnie z ust. 1 lub
2)
przekraczającej zakres określony w ust. 2.
Art. 17. Przekazanie informacji gospodarczych przez podmi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...