• Art. 21. - Aktualizacja ...
  23.06.2024
Obserwuj akt

Art. 21. udost. inf. gosp.


Aktualizacja i przechowywanie informacji archiwalnych przez biuro

1.
Biuro ujawnia tylko aktualne informacje gospodarcze.
2.
Biuro dokonuje aktualizacji informacji gospodarczych:
1)
na wniosek wierzyciela – nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku;
2)
w zakresie danych, o których mowa w art. 2 pojęcie informacji gospodarczych ust. 1 pkt 1–3 i pkt 4 lit. e, f lub j – w przypadku uzyskania uzasadnionej informacji o nieaktualności, nieprawdziwości lub niekompletności tych danych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania uzasadnionej informacji.
3.
Biuro może przechowywać informacje gospodarcze dotyczące dłużników niebędących konsumentami w brzmieniu sprzed dokonania ich aktualizacji. Informacje te stanowią informacje archiwalne i mogą być przetwarzane dla celów statystycznych.
4.
Biuro może przechowywać następujące informacje archiwalne:
1)
o dłużniku niebędącym konsumentem w zakresie:
a) formy prawnej,
b) głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
c) siedziby lub miejsca wykonywania działalności - wyłącznie kod pocztowy;
2)
o zobowiązaniu pieniężnym w zakresie:
a) kwoty i waluty,
b) określenia głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
c) kwoty zaległości,
d) daty powstania zaległości,
e) daty aktualizacji lub usunięcia danych o zobowiązaniu.
5.
Biuro przechowuje informacje archiwalne przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia, kiedy informacje te stały się informacjami archiwalnymi.
Art. 21. Aktualizacja i przechowywanie informacji archiwa... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...