• Art. 22. - Formy i zakre...
  13.06.2024
Obserwuj akt

Art. 22. udost. inf. gosp.


Formy i zakres ujawnianych przez biuro informacji gospodarczych

1.
Biuro ujawnia informacje gospodarcze w formach określonych w regulaminie, w szczególności w drodze teletransmisji. Ujawnianie informacji gospodarczych przez biuro jest odpłatne. Wysokość opłat określa cennik uchwalany przez zarząd biura.
2.
Biuro ujawnia wszystkie posiadane informacje gospodarcze w zakresie objętym wnioskiem, z zastrzeżeniem ust. 3-5 i art. 19 zastrzeżenie wierzyciela nieujawniania przez biuro dotyczących go informacji gospodarczych.
3.
Biuro ujawnia informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużników będących konsumentami oraz dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem wyłącznie:
1)
wierzycielom, którzy zawarli z biurem umowę, o której mowa w art. 12 umowa o udostępnianie informacji gospodarczych ust. 1;
2)
innym biurom oraz instytucjom, o których mowa w art. 9 wymiana danych dotyczących wiarygodności płatniczej lub w art. 13 ujawnianie danych udostępnionych przez instytucje zbierające i udostępniające informacje bankom i instytucjom udzielającym kredytów, w celu realizacji złożonych wniosków o ujawnienie informacji;
3)
podmiotom, o których mowa w art. 25 uprawnienie do otrzymywania informacji gospodarczych ust. 1.
4.
Biuro na żądanie wierzyciela, który przekazał informacje gospodarcze, wstrzymuje na czas określony ujawnianie tych informacji.
5.
Ujawniając informacje gospodarcze podmiotom innym niż określone w ust. 3, biuro informuje te podmioty o obowiązkach określonych w art. 26 zakaz ujawniania i obowiązek usunięcia otrzymanych od biura informacji gospodarczych.
Art. 22. Formy i zakres ujawnianych przez biuro informacj... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...