• Art. 27. - Rejestr zapyt...
  28.03.2023
Obserwuj akt

Art. 27. udost. inf. gosp.


Rejestr zapytań

1.
Biuro jest obowiązane prowadzić rejestr zapytań. Każdy ma prawo uzyskania informacji z rejestru zapytań w zakresie dotyczącym ujawniania jego danych, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.
Rejestr zapytań obejmuje następujące informacje:
1)
datę ujawnienia informacji gospodarczych;
2)
oznaczenie podmiotu, któremu ujawniono informacje gospodarcze;
3)
wskazanie ujawnionych danych.
2a.
W przypadku ujawnienia informacji gospodarczych na podstawie art. 22a wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych o podmiocie niebędącym konsumentem ust. 3, rejestr zapytań obejmuje oznaczenie biura, do którego złożono wniosek, o którym mowa w art. 22a wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych o podmiocie niebędącym konsumentem ust. 1.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 2, są przechowywane w rejestrze zapytań przez okres 12 miesięcy od dnia ujawnienia informacji gospodarczych przez biuro.
4.
Nie podaje się informacji o złożeniu zapytania do rejestru zapytań, jeżeli z zapytaniem wystąpiły podmioty, o których mowa w art. 25 uprawnienie do otrzymywania informacji gospodarczych, ust. 1.
5.
W przypadku dłużników będących konsumentami oraz podmiotów, o których mowa w art. 25 uprawnienie do otrzymywania informacji gospodarczych, ust. 1, uzyskanie informacji z rejestru zapytań jest bezpłatne, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W pozostałych przypadkach uzyskanie informacji z rejestru zapytań podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem, nie wyższej niż 0,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Art. 27. Rejestr zapytań - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...