• Art. 40. - Elementy prot...
  18.06.2024
Obserwuj akt

Art. 40. udost. inf. gosp.


Elementy protokołu kontroli

1.
Protokół kontroli powinien zawierać:
1)
oznaczenie biura, adres siedziby biura i numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania biura;
2)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z uwzględnieniem przerw w kontroli;
3)
imię i nazwisko kontrolującego;
4)
określenie zakresu kontroli i okresu działalności gospodarczej biura objętego kontrolą;
5)
wskazanie ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego;
6)
pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń lub wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
7)
pouczenie o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli;
8)
podpisy kontrolującego i osoby upoważnionej do reprezentowania biura albo podpis kontrolującego i adnotację o odmowie podpisania protokołu kontroli przez osobę upoważnioną do reprezentowania biura oraz miejsce i datę podpisania tego protokołu.
2.
Zebrany w trakcie kontroli materiał dowodowy stanowi akta kontroli.
3.
Akta kontroli stanowią załącznik do egzemplarza protokołu kontroli przeznaczonego dla kontrolującego.
Art. 40. Elementy protokołu kontroli - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...