• Art. 7. - Działalność go...
  28.03.2023
Obserwuj akt

Art. 7. udost. inf. gosp.


Działalność gospodarcza biura

1.
Przedmiotem działalności gospodarczej biura jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegające na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej biura może być również:
1)
przetwarzanie archiwalnych informacji gospodarczych, o których mowa w art. 21 aktualizacja i przechowywanie informacji archiwalnych przez biuro ust. 3 i 4, dla celów statystycznych, dotyczących dłużników niebędących konsumentami;
1a)
uzyskiwanie na zlecenie klienta biura danych z rejestru, o którym mowa w art. 28 uprawnienie biura do otrzymywania danych ust. 1 pkt 1;
1b)
uzyskiwanie i przetwarzanie w zakresie uzasadnionym wykonywaniem ustawowych uprawnień lub obowiązków danych z rejestrów, o których mowa w art. 28 uprawnienie biura do otrzymywania danych ust. 1 pkt 2–4, oraz danych zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
1c)
uzyskiwanie na zlecenie klienta biura i przetwarzanie w zakresie uzasadnionym wykonywaniem ustawowych uprawnień lub obowiązków danych z rejestrów, o których mowa w art. 28 uprawnienie biura do otrzymywania danych ust. 1 pkt 5 lub 6;
1d)
dokonywanie analizy wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem;
2)
zarządzanie majątkiem biura;
3)
prowadzenie działalności szkoleniowej lub edukacyjnej w zakresie objętym działalnością biura.
3.
Przychody z działalności, o której mowa w ust. 2 pkt 1a–3, nie mogą przekraczać 10% ogólnych przychodów biura.
4.
Biuro nie może powierzyć innym podmiotom wykonywania czynności związanych z przedmiotem działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1 i 2, z wyjątkiem innych biur oraz instytucji utworzonych na podstawie art. 105 udzielanie przez bank informacji stanowiących tajemnicę bankową ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
5.
Biuro jest obowiązane do zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody, która może wyniknąć w związku z działalnością gospodarczą biura. Zabezpieczenie może nastąpić w drodze zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zlecenia udzielenia gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego.
Art. 7. Działalność gospodarcza biura - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...