• Ustawa o udostępnianiu in...
  17.04.2024

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.2160 t.j. - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Obserwuj akt

Rozdział 4a. Analiza wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem

1.
Biuro może dokonywać analizy wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem po zawarciu umowy o dokonanie takiej analizy.
2.
Przez wiarygodność płatniczą rozumie się zdolność do terminowego wywiązania się ze zobowiązania pieniężnego wynikającego z umowy.
3.
W celu dokonywania analizy wiarygodności płatniczej biuro opracowuje sposób jej sporządzania.
4.
Do analizy wiarygodności płatniczej biuro może wykorzystać wyłącznie informacje gospodarcze przechowywane przez biuro oraz dane, o których mowa w art. 9 wymiana danych dotyczących wiarygodności płatniczej, art. 13 ujawnianie danych udostępnionych przez instytucje zbierające i udostępniające informacje bankom i instytucjom udzielającym kredytów oraz art. 28 uprawnienie biura do otrzymywania danych.
5.
Analiza wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem zawiera również opis sposobu sporządzenia analizy oraz zestawienie informacji wykorzystanych do jej sporządzenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...