• Art. 22a. - Wystąpienie ...
  15.06.2024

Art. 22a. umowy międzynar.


Wystąpienie z Unii Europejskiej

1.
Do wystąpienia z Unii Europejskiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 wniosek o ratyfikację lub zatwierdzenie umowy międzynarodowej i art. 15 przedkładanie Prezydentowi RP umowy międzynarodowej do ratyfikacji lub zatwierdzenia ust. 1 i 2.
2.
Przedłożenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej projektu decyzji o wystąpieniu z Unii Europejskiej jest dokonywane po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie.
3.
Decyzję o wystąpieniu z Unii Europejskiej ogłasza się w Dzienniku Ustaw.
4.
Prezes Rady Ministrów notyfikuje Radzie Europejskiej decyzję o wystąpieniu z Unii Europejskiej.
5.
Zgodę na przedłużenie okresu, o którym mowa w art. 50 wystąpienie Państwa Członkowskiego z Unii ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, wyraża Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów.
6.
Przedłożenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku dotyczącego przedłużenia okresu, o którym mowa w art. 50 wystąpienie Państwa Członkowskiego z Unii ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, jest dokonywane po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie.
Art. 22a. Wystąpienie z Unii Europejskiej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...