• Ustawa o umowach międzyna...
  21.02.2024

Ustawa o umowach międzynarodowych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2020.0.127 t.j. - Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych

Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe

Do czynności dotyczących umów międzynarodowych, które zostały rozpoczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 17.05.2000 r. - Dz. U. z 2005 r. poz. 443]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...