• Ustawa o usługach płatnic...
  25.09.2021

Ustawa o usługach płatniczych

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2021

Dz.U.2020.0.794 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Obserwuj akt

DZIAŁ X. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. poz. 1223, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. poz. 2, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. poz. 60, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. poz. 665, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1585, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. poz. 271, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. poz. 276, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2010 r. poz. 743): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. poz. 1178, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. poz. 1385, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. poz. 1361, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. poz. 1447, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. poz. 1119, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1
W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398): (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...