• Art. 4c. - Cofnięcie zez...
  22.05.2024

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2024.0.399 t.j. - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 4c. porządek w gminach


Cofnięcie zezwolenia na częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych

1.
Jeżeli gmina, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 4b zezwolenie na częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych ust. 1, nie osiągnęła w danym roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 3b obowiązek osiągnięcia poziomu recyklingu ust. 1, minister właściwy do spraw klimatu cofa to zezwolenie w drodze decyzji i określa termin jej wykonania. Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia wszczyna się z urzędu.
2.
Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w art. 4b zezwolenie na częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych ust. 1, kończy możliwość łącznego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych w terminie określonym w ust. 1.
Art. 4c. Cofnięcie zezwolenia na częściowe odstępstwo od ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...