• Art. 9xaa. - Kary pienię...
  04.06.2023

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stan prawny aktualny na dzień: 04.06.2023

Dz.U.2022.0.2519 t.j. - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 9xaa. porządek w gminach


Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy w zakresie przekazywania sprawozdań

Podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na sprawozdania prowadzącego punkt zbierania odpadów komunalnych ust. 1, który przekazuje:
1)
nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach przedsiębiorców ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;
2)
po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.
Art. 9xaa. Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...