• Art. 9zb. - Tryb nakłada...
  31.05.2023

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stan prawny aktualny na dzień: 31.05.2023

Dz.U.2022.0.2519 t.j. - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 9zb. porządek w gminach


Tryb nakładania kar pieniężnych

1.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 9x naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne ust. 1 i 2, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce wpisania przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych ust. 2.
1a.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xa naruszenie przepisów ustawy przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
1aa.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xaa kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy w zakresie przekazywania sprawozdań, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia punktu zbierania odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
1b.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xb naruszenie przepisów ustawy przez opróżniającego zbiorniki bezodpływowe lub osadniki i transportującego nieczystości ciekłe, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 9y naruszenie przepisów ustawy przez gminną jednostkę organizacyjną ust. 1 i 2, art. 9z naruszenie przepisów ustawy przez gminę ust. 1–2a, 4, 6 i 7 oraz art. 9za kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy przez prowadzącego instalację komunalną, nakłada, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
3.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji, może zawiesić zapłatę kar, o których mowa w art. 9z naruszenie przepisów ustawy przez gminę ust. 2 i 2a, lub je umorzyć.
Art. 9zb. Tryb nakładania kar pieniężnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...