• Art. 9zc. - Zasady ustal...
  06.06.2023

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stan prawny aktualny na dzień: 06.06.2023

Dz.U.2022.0.2519 t.j. - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 9zc. porządek w gminach


Zasady ustalania wysokości kar pieniężnych

1.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne ust. 1 pkt 2–4, art. 9xa naruszenie przepisów ustawy przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów pkt 2, art. 9xaa kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy w zakresie przekazywania sprawozdań pkt 1, art. 9xb naruszenie przepisów ustawy przez opróżniającego zbiorniki bezodpływowe lub osadniki i transportującego nieczystości ciekłe ust. 1 pkt 1, art. 9y naruszenie przepisów ustawy przez gminną jednostkę organizacyjną ust. 1 pkt 2–4 i art. 9z naruszenie przepisów ustawy przez gminę ust. 1 pkt 2 i ust. 4, właściwy organ bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.
2.
Administracyjna kara pieniężna na podstawie art. 9x naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne ust. 1 pkt 4, art. 9xa naruszenie przepisów ustawy przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów pkt 2, art. 9xaa kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy w zakresie przekazywania sprawozdań pkt 1, art. 9xb naruszenie przepisów ustawy przez opróżniającego zbiorniki bezodpływowe lub osadniki i transportującego nieczystości ciekłe ust. 1 pkt 1, art. 9y naruszenie przepisów ustawy przez gminną jednostkę organizacyjną ust. 1 pkt 4 albo art. 9z naruszenie przepisów ustawy przez gminę ust. 1 pkt 2 w przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym odpowiednio mowa w art. 9p weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach przedsiębiorców ust. 2 albo w art. 9r weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach organów ust. 2, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, za dany rok kalendarzowy, dotycząca danego sprawozdania, nie może przekroczyć 50 000 zł.
Art. 9zc. Zasady ustalania wysokości kar pieniężnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...