• Art. 9zd. - Termin uiszc...
  08.06.2023

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stan prawny aktualny na dzień: 08.06.2023

Dz.U.2022.0.2519 t.j. - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 9zd. porządek w gminach


Termin uiszczenia kary pieniężnej

1.
Podmiot, na który nałożono karę pieniężną, jest obowiązany uiścić tę karę w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
2.
Środki finansowe uzyskane z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne ust. 1 i 2, art. 9xa naruszenie przepisów ustawy przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów, art. 9xaa kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy w zakresie przekazywania sprawozdań oraz art. 9xb naruszenie przepisów ustawy przez opróżniającego zbiorniki bezodpływowe lub osadniki i transportującego nieczystości ciekłe, stanowią dochód gminy.
3.
Gminna jednostka organizacyjna, gmina oraz prowadzący instalację komunalną wnoszą kary pieniężne na rachunek bankowy właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Art. 9zd. Termin uiszczenia kary pieniężnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...