• Ustawa o utrzymaniu czyst...
  21.02.2024

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2023.0.1469 t.j. - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozdział 2a. Obowiązki wytwórców odpadów komunalnych

Wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a rozporządzenie w sprawie selektywnego zbierania odpadów ust. 1.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...