• Ustawa o uznaniu ważności...
  22.05.2024

Ustawa o uznaniu ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.1984.55.282 - Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. o uznaniu ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy

Obserwuj akt
Umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy, sporządzone przed dniem 1 stycznia 1983 r. na podstawie ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy nie będącego naczelnikiem gminy, uznaje się za sporządzone z zachowaniem formy przewidzianej w tej ustawie.
Przez użyte w niniejszej ustawie określenie "naczelnik gminy" rozumie się także inne terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...