• Art. 12. - Prawo do odsz...
  29.05.2024
Obserwuj akt

Art. 12. rów. trak.


Prawo do odszkodowania w przypadku naruszeń zasady równego traktowania

1.
W przypadku naruszeń zasady równego traktowania określonych w niniejszej ustawie, w stosunku do osoby fizycznej, w tym w związku z ciążą, urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim, urlopem opiekuńczym, urlopem wychowawczym, zwolnieniem od pracy z powodu działania siły wyższej lub elastyczną organizacją pracy, osobom fizycznym przysługuje roszczenie, o którym mowa w art. 13 odesłanie do przepisów ustawy - Kodeks cywilny.
2.
W przypadku naruszeń określonych w art. 10 zakaz nierównego traktowania osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, roszczenie, o którym mowa w art. 13 odesłanie do przepisów ustawy - Kodeks cywilny, przysługuje osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli naruszenie nastąpiło wobec nich.
Art. 12. Prawo do odszkodowania w przypadku naruszeń zasa... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...