• Art. 16. - Odznaka "Za R...
  29.05.2024

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2023.0.2112 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

Obserwuj akt

Art. 16. weter.wojenn.


Odznaka "Za Rany i Kontuzje"

1.
Ustanawia się wojskową odznakę "Za Rany i Kontuzje".
2.
Tworzy się fundusz przeznaczony na wojskową odznakę "Za Rany i Kontuzje", którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
3.
Minister Obrony Narodowej, za rany i kontuzje odniesione podczas działań poza granicami państwa, może przyznać weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi, wojskową odznakę "Za Rany i Kontuzje".
4.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki i tryb przyznawania i wręczania odznaki,
2)
szczegółowy tryb występowania z wnioskiem o przyznawanie odznaki,
3)
osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o przyznanie odznaki,
4)
rodzaje, wzór i sposób noszenia odznaki,
5)
szczegółowe warunki tworzenia i dysponowania funduszem przeznaczonym na odznakę,
6)
wysokość i sposób ustalania wysokości funduszu przeznaczonego na odznakę,
7)
komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej właściwą do ewidencjonowania, zakupu oraz dystrybucji odznaki
- o której mowa w ust. 1.
5.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy uwzględnić kryteria przyznawania wojskowej odznaki "Za Rany i Kontuzje", obejmujące przede wszystkim okoliczności odniesienia ran i kontuzji oraz ich związek z wykonywaniem czynności służbowych, a także ilość i stopień obrażeń, jakie w wyniku ran i kontuzji poniósł weteran poszkodowany-żołnierz, potwierdzonych orzeczeniem właściwej wojskowej komisji lekarskiej.
Art. 16. Odznaka "Za Rany i Kontuzje" - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...