• Art. 20. - Zwrot kosztów...
  22.05.2024

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2023.0.2112 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

Obserwuj akt

Art. 20. weter.wojenn.


Zwrot kosztów przejazdu w związku z udziałem w uroczystościach

1.
Weteran i weteran poszkodowany ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu, z uwzględnieniem przysługujących mu ulg w tym zakresie, i zakwaterowania, poniesionych w związku z udziałem w uroczystościach organizowanych odpowiednio przez:
1)
Ministra Obrony Narodowej,
2)
dowódców jednostek wojskowych,
3)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
4)
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
5)
Szefa Agencji Wywiadu,
6)
Komendanta Głównego Policji,
7)
właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji,
8)
Komendanta Głównego Straży Granicznej,
9)
komendantów oddziałów lub ośrodków szkolenia Straży Granicznej,
10)
Komendanta Służby Ochrony Państwa,
11)
kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej
- na które został zaproszony w charakterze uczestnika działań poza granicami państwa.
2.
Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, przysługuje za udział w nie więcej niż dwóch uroczystościach w danym roku kalendarzowym, łącznie do wysokości najniższej emerytury.
3.
Zwrotu kosztów dokonuje odpowiednio podmiot, o którym mowa w ust. 1, na którego zaproszenie weteran lub weteran poszkodowany przyjechał, po złożeniu przez niego wniosku oraz oświadczenia o wysokości kosztów przejazdu i przedstawieniu oryginału rachunku za zakwaterowanie.
Art. 20. Zwrot kosztów przejazdu w związku z udziałem w u... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...