• Ustawa o weteranach dział...
  25.03.2023

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa

Stan prawny aktualny na dzień: 25.03.2023

Dz.U.2022.0.2205 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

Obserwuj akt

Rozdział 9. Przepisy końcowe

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 29.09.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz. 1203]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...