• Art. 125. - Umieszczanie...
  23.04.2024

Art. 125. resocjal nielet.


Umieszczanie nieletniego w izbie adaptacyjnej

1.
W izbie adaptacyjnej umieszcza się nieletniego:
1)
po przyjęciu do zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich w celu:
a) przeprowadzenia rozmowy wstępnej, a w przypadku przyjęcia do schroniska dla nieletnich również sporządzenia podstawowej informacji o nieletnim,
b) poddania go wstępnym badaniom lekarskim i zabiegom higieniczno-sanitarnym,
c) poddania go badaniom osobopoznawczym;
2)
przeniesionego z innego zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich w celu:
a) przeprowadzenia rozmowy wstępnej, a w przypadku przeniesienia do schroniska dla nieletnich również sporządzenia podstawowej informacji o nieletnim,
b) poddania go wstępnym badaniom lekarskim i zabiegom higieniczno-sanitarnym,
c) poddania go badaniom osobopoznawczym.
2.
W izbie adaptacyjnej można umieścić nieletniego po ucieczce z zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich lub nieusprawiedliwionym niepowrocie z pobytu poza zakładem lub schroniskiem, o którym mowa w art. 252 czasowe opuszczenie zakładu poprawczego przez nieletniego ust. 1 i art. 299 czasowe opuszczenie schroniska dla nieletnich ust. 1, w celu:
1)
poddania go badaniom lekarskim i zabiegom higieniczno-sanitarnym;
2)
poddania go obserwacji psychologicznej lub pedagogicznej.
3.
Nieletniego umieszczonego w izbie adaptacyjnej poddaje się wstępnym badaniom lekarskim niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od chwili umieszczenia nieletniego w izbie adaptacyjnej.
4.
Umieszczenie nieletniego w izbie adaptacyjnej może nastąpić na okres nie dłuższy niż 14 dni. W każdym czasie dyrektor zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich może podjąć decyzję o opuszczeniu przez nieletniego izby adaptacyjnej.
Art. 125. Umieszczanie nieletniego w izbie adaptacyjnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...