• Art. 133. - Zawiadomieni...
  14.04.2024

Art. 133. resocjal nielet.


Zawiadomienie o przyjęciu do ośrodka, zakładu lub schroniska, przyjęciu do szpitala, ucieczce nieletniego lub ciąży nieletniej

1.
Dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego, okręgowego ośrodka wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich albo kierownik zakładu leczniczego zawiadamia sąd rodzinny albo organ prowadzący postępowanie oraz rodziców albo tego z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo opiekuna nieletniego:
1)
o przyjęciu nieletniego do ośrodka, zakładu lub schroniska, jak również o każdej zmianie tego ośrodka, zakładu lub schroniska oraz o terminie zwolnienia i zwolnieniu nieletniego z ośrodka, zakładu lub schroniska;
2)
o przyjęciu nieletniego do szpitala lub udzieleniu nieletniemu szpitalnego świadczenia zdrowotnego;
3)
o stanie ciąży nieletniej i urodzeniu przez nią dziecka;
4)
o ucieczce nieletniego lub nieusprawiedliwionym niepowrocie z pobytu poza ośrodkiem, zakładem lub schroniskiem, o którym mowa w art. 180 czasowe opuszczenie ośrodka przez nieletniego ust. 1, art. 189 czasowe opuszczenie ośrodka przez nieletniego ust. 1, art. 227 zezwolenie na czasowy pobyt poza zakładem pod opieką członka rodziny lub osoby godnej zaufania ust. 1, art. 228 przepustka okolicznościowa, art. 252 czasowe opuszczenie zakładu poprawczego przez nieletniego ust. 1 i art. 299 czasowe opuszczenie schroniska dla nieletnich ust. 1.
2.
O stanie ciąży nieletniej i urodzeniu przez nią dziecka dyrektor ośrodka, zakładu lub schroniska albo kierownik zakładu leczniczego zawiadamia także właściwy sąd opiekuńczy.
3.
O ucieczce nieletniego lub nieusprawiedliwionym niepowrocie z pobytu poza ośrodkiem, zakładem lub schroniskiem, o którym mowa w art. 180 czasowe opuszczenie ośrodka przez nieletniego ust. 1, art. 189 czasowe opuszczenie ośrodka przez nieletniego ust. 1, art. 227 zezwolenie na czasowy pobyt poza zakładem pod opieką członka rodziny lub osoby godnej zaufania ust. 1, art. 228 przepustka okolicznościowa, art. 252 czasowe opuszczenie zakładu poprawczego przez nieletniego ust. 1 i art. 299 czasowe opuszczenie schroniska dla nieletnich ust. 1, dyrektor ośrodka, zakładu lub schroniska albo kierownik zakładu leczniczego niezwłocznie zawiadamia także Policję.
4.
O każdym przypadku podejrzenia dopuszczenia się przez nieletniego czynu zabronionego dyrektor ośrodka, zakładu lub schroniska albo kierownik zakładu leczniczego zawiadamia sąd rodzinny albo organ prowadzący postępowanie, albo Policję lub prokuratora.
Art. 133. Zawiadomienie o przyjęciu do ośrodka, zakładu l... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...