• Art. 168. - Obowiązki ki...
  14.04.2024

Art. 168. resocjal nielet.


Obowiązki kierownika ośrodka kuratorskiego

Do obowiązków kierownika ośrodka kuratorskiego należy:
1)
organizowanie i koordynowanie pracy ośrodka;
2)
sporządzanie i przedstawianie prezesowi sądu rejonowego do zatwierdzenia:
a) rocznych planów pracy ośrodka,
b) sprawozdań z rocznej działalności ośrodka,
c) propozycji planowanych rocznych kosztów w zakresie działalności ośrodka;
3)
prowadzenie bieżących rozliczeń środków wydatkowanych na działalność ośrodka;
4)
opiniowanie kandydatów do realizacji zadań w ośrodku;
5)
prowadzenie dokumentacji ośrodka;
6)
zapewnienie nieletnim bezpiecznych warunków pobytu w ośrodku;
7)
opracowywanie harmonogramu prowadzenia zajęć w ośrodku;
8)
prowadzenie zajęć z nieletnimi;
9)
współpraca z organizacjami społecznymi, w tym organizacjami pozarządowymi, pracodawcami albo osobami godnymi zaufania sprawującymi nadzór nad nieletnim;
10)
współpraca z kuratorem sądowym sprawującym nadzór nad nieletnim;
11)
współpraca ze szkołą, do której nieletni uczęszcza;
12)
składanie sądowi rodzinnemu sprawozdań, o których mowa w art. 163 sporządzanie sprawozdania o każdym nieletnim z wykonywania wobec niego środka wychowawczego w postaci skierowania do ośrodka kuratorskiego;
13)
niezwłoczne zawiadamianie sądu rodzinnego o nieskuteczności środka wychowawczego w postaci skierowania do ośrodka kuratorskiego;
14)
wykonywanie innych czynności wynikających z działalności ośrodka.
Art. 168. Obowiązki kierownika ośrodka kuratorskiego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...