• Art. 172. - Sprawowanie ...
  22.04.2024

Art. 172. resocjal nielet.


Sprawowanie nadzoru nad działalnością ośrodka kuratorskiego

1.
Nadzór nad działalnością ośrodka kuratorskiego sprawuje:
1)
prezes sądu okręgowego przez kuratora okręgowego;
2)
prezes sądu rejonowego;
3)
dyrektor sądu rejonowego w zakresie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność ośrodka.
2.
Zwierzchni nadzór nad działalnością ośrodków kuratorskich sprawuje Minister Sprawiedliwości przez sędziów i kuratorów sądowych delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości.
3.
Osoby wyznaczone do sprawowania nadzoru nad ośrodkiem kuratorskim mają prawo:
1)
wstępu w każdym czasie na teren nadzorowanego ośrodka;
2)
przeglądania dokumentów;
3)
żądania wyjaśnień od osób realizujących zadania w ośrodku.
4.
Nadzór, o którym mowa w ust. 1 i 2, sprawuje się w szczególności przez:
1)
przeprowadzanie wizytacji obejmujących całokształt działalności ośrodka; w przypadku nadzoru prezesa sądu okręgowego wizytacje przeprowadza się co najmniej raz w roku;
2)
przeprowadzanie lustracji wybranych zakresów działalności ośrodka;
3)
wydawanie zaleceń powizytacyjnych lub polustracyjnych oraz kontrolowanie prawidłowości i terminowości ich realizacji;
4)
podejmowanie w miarę potrzeby innych czynności i decyzji zmierzających do usunięcia uchybień i zapobieżenia ich powstawaniu.
Art. 172. Sprawowanie nadzoru nad działalnością ośrodka k... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...