• Art. 277. - Nadzór nad n...
  14.04.2024

Art. 277. resocjal nielet.


Nadzór nad nieletnim umieszczonym w hostelu

1.
Nieletni umieszczony w hostelu jest nadal wychowankiem zakładu poprawczego.
2.
Dyrektor zakładu poprawczego, z którego nieletni został umieszczony w hostelu, o którym mowa w art. 276 umieszczenie nieletniego na czas określony w hostelu ust. 5 pkt 2, sprawuje nadzór nad nieletnim umieszczonym w tym hostelu.
3.
Nadzór, o którym mowa w ust. 2, obejmuje kontrolę i ocenę:
1)
przestrzegania praw nieletniego;
2)
istnienia przyczyn umieszczenia nieletniego w hostelu;
3)
wykonywania indywidualnego programu usamodzielniania;
4)
prawidłowości dokumentacji dotyczącej nieletniego;
5)
zapewnienia nieletniemu warunków bytowych, sanitarnych i opieki zdrowotnej.
4.
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, dyrektor zakładu ma prawo:
1)
wstępu na teren hostelu, w którym nieletni został umieszczony, w tym do pomieszczeń, w których przebywają nieletni;
2)
przeglądania dokumentów;
3)
żądania wyjaśnień od kierownika hostelu;
4)
przeprowadzania na osobności rozmów z nieletnim oraz badania jego wniosków i skarg.
5.
Kierownik hostelu, o którym mowa w art. 276 umieszczenie nieletniego na czas określony w hostelu ust. 5 pkt 2, informuje okresowo sąd rodzinny oraz dyrektora zakładu poprawczego o stopniu realizacji przez nieletniego indywidualnego programu usamodzielniania.
Art. 277. Nadzór nad nieletnim umieszczonym w hostelu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...