• Art. 299. - Czasowe opus...
  22.04.2024

Art. 299. resocjal nielet.


Czasowe opuszczenie schroniska dla nieletnich

1.
Nieletni umieszczony w schronisku dla nieletnich może czasowo opuścić schronisko w przypadku:
1)
udzielenia nagrody, o której mowa w art. 307 rodzaje nagród ust. 1 pkt 8 lub 11;
2)
udzielenia przepustki okolicznościowej, o której mowa w ust. 2;
3)
wyrażenia zgody przez dyrektora schroniska.
2.
W przypadku losowym dyrektor schroniska może udzielić nieletniemu przepustki okolicznościowej na okres do
3 dni. Korzystanie przez nieletniego z przepustki okolicznościowej odbywa się pod opieką pracownika schroniska.
3.
Czasowe opuszczenie schroniska w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wymaga zgody organu prowadzącego postępowanie.
4.
Czasowe opuszczenie schroniska w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przez nieletniego będącego wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej, rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej albo rodzinnego domu dziecka, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w celu pobytu w tej placówce, rodzinie lub rodzinnym domu dziecka wymaga porozumienia odpowiednio z dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, rodziną zastępczą zawodową, rodziną zastępczą niezawodową albo prowadzącym rodzinny dom dziecka.
Art. 299. Czasowe opuszczenie schroniska dla nieletnich - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...