• Art. 67. - Przekazanie s...
  20.04.2024

Art. 67. resocjal nielet.


Przekazanie sprawy prokuratorowi

1.
Jeżeli w toku postępowania zostaną ujawnione okoliczności mogące uzasadniać pociągnięcie nieletniego do odpowiedzialności na zasadach określonych w art. 10 wiek sprawcy a odpowiedzialność karna § 2 lub 2a Kodeksu karnego, sąd rodzinny orzeka w przedmiocie przekazania sprawy prokuratorowi. Postanowienie może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym.
2.
Od chwili przekazania sprawy prokuratorowi postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania karnego, przy czym w tym postępowaniu:
1)
nieletni musi mieć obrońcę;
2)
rodzice albo ten z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo opiekun nieletniego mają prawa strony;
3)
przepisy art. 29 odbywanie posiedzeń przy drzwiach zamkniętych, art. 46 umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich–50, art. 56 cel postępowania w sprawie nieletniego, art. 58 zbieranie danych o nieletnim–60, art. 62 przeprowadzenie wywiadu środowiskowego–65 i art. 73 koszty postępowania w sprawie nieletniego stosuje się odpowiednio;
4)
tymczasowe aresztowanie może być zastosowane tylko wtedy, gdy umieszczenie w schronisku dla nieletnich byłoby niewystarczające;
5)
jeżeli sąd uzna, że wobec nieletniego należy zastosować środki wychowawcze, środek leczniczy lub środek poprawczy, orzeka o zastosowaniu tych środków;
6)
przepisy art. 80 niestosowanie niektórych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do środków odwoławczych wnoszonych osobiście przez nieletniego i art. 82 udział nieletniego w sprawie stosuje się odpowiednio.
3.
W przypadku ujawnienia nowych okoliczności wskazujących, że nie zachodzą podstawy do pociągnięcia nieletniego do odpowiedzialności na zasadach określonych w art. 10 wiek sprawcy a odpowiedzialność karna § 2 lub 2a Kodeksu karnego, prokurator przekazuje sprawę sądowi rodzinnemu.
4.
Na poczet orzeczonej kary zalicza się okresy: zatrzymania nieletniego, pobytu w policyjnej izbie dziecka, stosowania środków tymczasowych, o których mowa w art. 44 rodzaje środków tymczasowych pkt 5–8, oraz obserwacji w zakładzie leczniczym.
Art. 67. Przekazanie sprawy prokuratorowi - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...