• Art. 74. - Koszty postęp...
  22.04.2024

Art. 74. resocjal nielet.


Koszty postępowania w sprawie nieletniego i koszty sądowe

1.
Kosztami postępowania w sprawie nieletniego są:
1)
koszty sądowe;
2)
niezbędne koszty postępowania w rozumieniu art. 98 koszty procesu § 2 i 3 Kodeksu postępowania cywilnego;
3)
koszty postępowania określone w art. 98 koszty procesu § 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
2.
Kosztami sądowymi są:
1)
wydatki;
2)
opłaty kancelaryjne;
3)
zryczałtowane należności.
3.
Do wydatków stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym, a w przypadku czynności dokonywanych przez Policję – odpowiednio przepisy dotyczące kosztów sądowych w postępowaniu karnym.
4.
Do opłat kancelaryjnych stosuje się przepisy dotyczące opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
5.
Zryczałtowanymi należnościami są należności z tytułu:
1)
postępowania mediacyjnego;
2)
przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, o której mowa w art. 64 zwrócenie się o wydanie opinii do opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów ust. 1;
3)
pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka;
4)
pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich;
5)
sprawowania nadzoru kuratora sądowego, organizacji społecznej, pracodawcy albo osoby godnej zaufania;
6)
pobytu nieletniego w ośrodku kuratorskim, okręgowym ośrodku wychowawczym albo zakładzie poprawczym.
6.
Nie pobiera się zryczałtowanej należności za okres usprawiedliwionego pobytu nieletniego poza okręgowym ośrodkiem wychowawczym, zakładem poprawczym albo schroniskiem dla nieletnich.
Art. 74. Koszty postępowania w sprawie nieletniego i kosz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...