• Art. 83. - Zażalenie do ...
  23.04.2024

Art. 83. resocjal nielet.


Zażalenie do sądu drugiej instancji na postanowienia sądu pierwszej instancji

1.
Stronom przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji na postanowienia sądu pierwszej instancji, których przedmiotem jest:
1)
niewszczęcie postępowania;
2)
umorzenie postępowania;
3)
przekazanie sprawy szkole albo organizacji społecznej;
4)
przekazanie sprawy prokuratorowi;
5)
orzeczenie o obserwacji w zakładzie leczniczym;
6)
przedłużenie okresu obserwacji w zakładzie leczniczym;
7)
zastosowanie środka tymczasowego;
8)
przedłużenie pobytu w przypadku tymczasowego umieszczenia w rodzinie zastępczej zawodowej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie leczniczym albo przedłużenie pobytu w schronisku dla nieletnich;
9)
uchylenie albo zmiana stosowanego środka tymczasowego.
2.
Stronom przysługuje zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji na postanowienia sądu pierwszej instancji, których przedmiotem jest:
1)
polecenie zatrzymania i umieszczenia w policyjnej izbie dziecka;
2)
oddalenie wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu;
3)
cofnięcie wyznaczenia obrońcy z urzędu;
4)
odmowa przeglądania akt sprawy i sporządzania lub otrzymywania odpisów, kopii lub wyciągów z akt;
5)
wymierzenie kary pieniężnej rodzicom albo opiekunowi nieletniego uchylającym się od wykonywania środka, o którym mowa w art. 18 zobowiązanie rodziców albo opiekuna nieletniego ust. 1, albo odmowa uchylenia tej kary.
3.
Na postanowienie sądu okręgowego wydane na podstawie art. 47 określenie okresu pobytu ust. 4 w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, zażalenie przysługuje do innego składu tego sądu.
4.
Na postanowienia sądu drugiej instancji, wydane w przedmiotach, o których mowa w ust. 1 pkt 5–9 i w ust. 2 pkt 1–4, zażalenie przysługuje do innego składu tego sądu, z wyjątkiem postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji.
5.
Rozpoznanie zażalenia na postanowienia wydane w przedmiotach, o których mowa w ust. 1 pkt 5–9 i ust. 2 pkt 1, następuje niezwłocznie.
6.
Wniesienie zażalenia na postanowienia wydane w przedmiotach, o których mowa w ust. 1 pkt 5–9 i w ust. 2 pkt 1, nie wstrzymuje wykonania postanowienia.
7.
O terminie posiedzenia w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 7–9, zawiadamia się strony, ich pełnomocników i obrońcę nieletniego. Przepis art. 82 udział nieletniego w sprawie ust. 1 stosuje się.
Art. 83. Zażalenie do sądu drugiej instancji na postanowi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...