• Art. 130. - Ocena sytuac...
  02.06.2023
Obserwuj akt

Art. 130. wspier. rodziny


Ocena sytuacji dziecka

1.
Oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje na posiedzeniu z udziałem:
1)
odpowiednio rodziną zastępczą albo prowadzącym rodzinny dom dziecka;
2)
pedagogiem;
3)
psychologiem;
4)
właściwym asystentem rodziny;
5)
przedstawicielem ośrodka adopcyjnego;
6)
koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej;
7)
rodzicami dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej.
2.
Do udziału w posiedzeniu w sprawie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej mogą być zapraszani w szczególności przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.
Art. 130. Ocena sytuacji dziecka - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...