• Art. 137. - Zespół do sp...
  28.02.2024
Obserwuj akt

Art. 137. wspier. rodziny


Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka

1.
W skład zespołu wchodzą:
1)
dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona;
2)
pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny, jeżeli są zatrudnieni w placówce;
3)
wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka;
4)
przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
5)
lekarz i pielęgniarka, w miarę indywidualnych potrzeb dziecka;
5a)
rodzice dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich;
6)
inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.
2.
Do udziału w posiedzeniu zespołu mogą być zapraszani w szczególności przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.
Art. 137. Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...