• Art. 152a. - Zawieszenie...
  02.02.2023

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Stan prawny aktualny na dzień: 02.02.2023

Dz.U.2022.0.447 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Obserwuj akt

Art. 152a. wspier. rodziny


Zawieszenie udzielania pomocy osobie usamodzielnianej

W przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywa w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej na zasadach określonych w art. 37 okres objęcia dziecka pieczą zastępczą ust. 4–6, pomoc, o której mowa w art. 140 formy pomocy osobie usamodzielnianej ust. 1, ulega zawieszeniu do dnia opuszczenia odpowiednio rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej. Zawieszenie pomocy, o której mowa w art. 140 formy pomocy osobie usamodzielnianej ust. 1, następuje z urzędu, w drodze decyzji.
Art. 152a. Zawieszenie udzielania pomocy osobie usamodzie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...